คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

ประเภทการใช้งาน
tofu
ประเภท
non-GMO
สีขั้วเมล็ด
black
ขนาด
Average
G/100 เมล็ดพันธ์
19.49
กลุ่มที่แสดงถึงสภาวะโตเต็มที่
3.00

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
39.09
น้ำมัน 13%
18.46
Sucrose db
3.75
Raffinose db
1.03
Stachyose db
3.65
Lysine
6.44
กรดอะมิโนที่จำเป็น
13.97
HP002 ตัวอย่าง (2020)

ความหลากหลาย
ตัวอย่าง HP002

202098001024

คุณสมบัติทางด้านคุณภาพ

การใช้งานตามวัตถุประสงค์
tofu
ชนิด
non-GMO
สีขั้วเมล็ด
black


ขนาด
Average
G/100 เมล็ดพันธ์
19.49
โปรตีน 13%
39.09
น้ำมัน 13%
18.46

องค์ประกอบ

โปรตีน 13%
39.09
น้ำมัน 13%
18.46
Sucrose db
3.75
Raffinose db
1.03
Stachyose db
3.65
Lysine
6.44
กรดอะมิโนที่จำเป็น
13.97